Bilgipedia

images-6

Gökyüzü nedir?

Bir kubbe gibi yeryüzünü saran, sonsuz, insan gözüylemavi renkte görülen boşluk. Gökyüzüne bu rengi atmosfer denilen tabaka verir. Gökyüzü, eski çağlardan beri astronomi bilimi aracılığıyla incelenmekte, yeni buluşlar birbirini kovalamaktadır. İnsanlar, yön bulmakta ilk...

tumblr_nwrvtthb0o1tgej1so1_500-1

Ziya Gökalp

Türk düşünürü ve sosyoloğu. Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Mehmet Ziya’dır. Askerî Rüştiye ve Mülkiyeidadisinde öğrenim gördü. Politikayla uğraştığı gerekçesiyle İstanbul Baytar mektebinden uzaklaştırıldı. Meşrutiyetin ilanı sırasında Diyarbakır’da İttihat ve Terakki merkezini kurdu. Cemiyetin genel...

94032_tevfik_fikret_edebi_kisiligi_ve_eserleri_3

Mehmet Tevfik Fikret

Türk şairi. İstanbulda doğdu. Mahmudiye Valide Rüştiyesinde ve Mektebi Sultanide eğitim gördü. Çeşitli devletmemuriyetlerinde bulundu. Galatasaray Lisesinde Türkçe öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Aynı sıralarda Servet-i Fünun dergisinin başına getirildi. (1896). Bugün Boğaziçi Üniversitesi adı...

6574825

Sinir sistemi nedir?

Vücuttaki bütün sistemlerin ve organların çalışmasını sağlayan sistemdir. Başta beyin olmak üzere beyincik, omurilik soğanı, omurilik ve bunların vücudun her yanma dağılan kollarından meydana gelir. Bütün bu sistem sinir hücrelerinden yapılmıştır. İnsanda iki çeşit...

mimar-sinanin-hayati-ve-eserleri-1

Mimar Sinan

Büyük Türk mimarı. Kayseri’nin Keşi bucağına bağlı Ağırnas köyünde doğdu. Babası Abdül Mennan Efendidir. Yeniçeri ocağından yetişti. Kayseri’den ilk devşirme kafilesiyle İstanbul’a 1512 yılında geldi. At meydanında İbrahim Paşa sarayında bulunan Acemi Oğlanlar mektebine verildi....

images-5

Sedat Simavi

Yazar, gazeteci, karikatürist ve yayımcı. Babası Hamdi Simavi Bey (1851-1907), annesi Abdülhamid Sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Devrinin kültürlü kişilerinden olan Hamdi Simavi Bey Mithat Paşa’nın yakınlarından olduğundan sürgün olarak çeşitli yerlerde mutasarrıflık...

siir-turleri

Şiir nedir?

Şiir, edebiyat türlerinden biridir. Önceleri «nazım»la anlamdaş olarak kullanılırdı. Sonraları ölçülü, kafiyeli, fakat sanat bakımından zayıf olan yazılara «nazım» adı verilmiş, sanat yönünden güçlü olanlara da «şiir» denilmiştir. Böylece her manzumenin şiir olmadığı gerçeği...

sinuzit-nedir2

Sinüzit nedir?

Sinüzit, alında ve sol ve sağ tarafta bulunan üst çene kemikleri boşluklarında meydana gelen iltihaptır. Burnun akmaması ve dışarıya akması gereken sıvının burada birikmesi sonucu meydana gelir. Azı dişlerinin çürümesi de sinüzit yapabilir. Şiddetli...

hqdefault-2

Şeriat nedir?

Arapça şe-re-a  fiil kökünden türeyen şeriat kelimesi, sözlükte; ” insanı su içilecek bir kaynağa, bir nehre ulaştıran yol, mezhep, metod, adet” gibi anlamlara gelmektedir. Istılahta ise; ‘‘ilahi olan emirler ve yasakların bütünü, ilahi kanun,...

romanin-ozellikleri-nelerdir

Roman nedir?

Roman bir düz yazı türüdür. Bu kelime ilk olarak 17, yüzyılda kullanılmaya başlamıştır. Roman, gerçekten alınan unsurlarla yoğrulduğundan, gerçek hayattaki olaylar ve karakterlere benzer, onlar yansır. Edebiyat tarihinde yer alan romanlar o kadar çeşitlidir...